Löytäjäkisan säännöt:


1. Kilpailuaika on 1.1.2016 - 31.12.2016 ja kilpailualueena Porvoon Seudun Lintuyhdistyksen havaintojenkeruualue.

2. Pisteitä saa vain tosispontaanista havainnosta tai alueelle muuttavan yksilön ensihavainnosta:
  • Havaitun yksilön tulee olla alueelle uusi.
  • Tosispontaaniin havaintoon liittyvät yllätyksellisyys ja lintuyksilön ensilöydön tekeminen.
  • Tosispontaani pinna voidaan laskea, jos havainnoitsija ilman ennakkotietoa löytää maastosta linnun, jonka hän itse määrittää tai joka myöhemmin määritetään toisen henkilön toimesta. Olennaista on, että lintu ei ole ollut havainnoitsijan tiedossa hänen tehdessään omaa havaintoaan (esim. punakaulahanhi Suomenlahden muuttoreitillä) tai uusi löytö tehdään täysin ennalta odottamattomalta paikalta, jonne siirtyminen on edellyttänyt linnulta muuttolentoa (paikallisen linnun liikkuminen esim. olennaisesti saman alueen ruokailupaikkojen välillä ei ole muuttolentoa).
  • Tosispontaaniksi havainnoksi voidaan laskea myös havainto jo aiemmin löydetystä linnusta, mikäli havainnoitsijalla ei ollut ennakkotietoa ko. yksilöstä. Aikarajana pidetään saman vuorokauden aikana samalta paikalta tai alueelta (esim Ruskis kokonaisuutena) löydettyä lajia. Esimerkkinä: Jaska on löytynyt Kodderilta aamulla Jalohaikaran ja pannut sen Tiiraan, mutta Anneli menee illalla torniin (ei ole saanut tietoa Tiirasta, WA:sta yms) ja näkee linnun, jolloin Annelikin saa pisteet. Jos tornissa on joku, joka taasen näyttää Jalohaikaran Annelille, ei Anneli saa pisteitä (vaikka spondesti sinne kipusikin).
  • Uudeksi havainnoksi ei lasketa havintoa linnusta, joka on ollut jo yleisessä tiedossa. Yleisenä tietona voidaan pitää esimerkisksi sitä, että havainto on edellisenä päivänä ollut Tiirassa ja/tai mainittu Corvus-verkossa tai vastaavassa foorumissa.
  • Pinnan saa kesä- tai talvireviirille palaavan linnun ensihavainnosta. Esim Tolkkisten mustaleppälinnusta. Kuitenkin vain pisteen per paikka. Jos koiraasta on saatu piste, ei seuraavalla viikolla saapunut naaras ole pinnakelpoinen.

3. Tosispontaanin pinnan saa vain linnun löytäjä. Pinnaa ei saa määrittäjä eikä löytäjän kanssa samassa ryhmässä havainnointia suorittanut henkilö, paitsi jos voidaan kiistatta osoittaa, että löytö on tapahtunut samanaikaisesti (esim. rivissä komppaaminen). Samoin pyydystetystä linnusta tosispontaanin pinnan saa vain linnun ensilöytäjä.

4.  Kustakin lajista kertyy pisteitä lajitaulukon mukaisesti. 

5. Havainnon yksilömäärä ei vaikuta pisteiden kertymiseen; yksittäinen yksilö on yhtä arvokas kuin parvi.

6. Mikäli kyseessä on rariteettikomitean (RT) tai aluerariteettikomitean (ART) tarkastettava laji, pinnan saamisen edellytys on, että havainto hyväksytään RK:n tai ARK:n toimesta. Havainnosta tulee toimittaa ilmoitus asianmukaiselle komitealle 31.12.2016 mennessä. 
 
7. Havainto pitää kirjata Tiira -järjestelmään mahdollisimman nopeasti, mieluiten heti.

8. Kilpailija ilmoittaa kaikki havaitsemansa "pinnakelpoiset" lajit kuukauden lopussa listana Teemu Konttiselle: teme.konttinen(at)gmail.com

TULOKSET (27.12.2016 mennessä)

Arto Juvonen
Mäntysirkku 16p, virtavästaräkki 2p, allihaahka 8x2 yht 16p. Yht: 34p.

Thomas Hedberg
Silkkihaikara 14p, Viitatiainen 6p, idänuunilintu 1p Yht. 21p

Johanna Klemettinen-Kataja
pähkinänakkeli 1p, harjalintu 6 p. Yht: 7p

Markus Keskitalo
sitruunavästäräkki 2p, ruokosirkkalintu 3p, idänuunilintu 1p. Yht: 6p.

Nette Meriluoto
mustaleppälintu 1p, lampiviklo 2p. Yht: 3p

Mikko Kataja
sitruunavästäräkki 1p, haarahaukka 2p.Yht: 3p.

Teemu Konttinen
mustapyrstökuiri 1p, idänuunilintu 1p.Yht: 2p