Lintupaikkoja Loviisan alueella

Haravankylän kosteikko

Pikkukiurubongaus Haravankylän lintutornilla 2012. Kuva: Juha Tuomaala

Kuvaus: Loviisanlahden länsirannalla, keskustan lounaispuolella on matalakasvuinen laidunnitty, jonne kertyy kosteina aikoina matala vesilammikko. Paikka on erityisesti kahlaajien suosima, mutta siellä viihtyvät myös kostean ja avoimen paikan pikkulinnut. Paikka on kevätmuuton aikaan erinomainen jänkäkurppien näkemiseen. Vuonna 2012 alueella havaittiin Suomen neljäs pikkukiuru! Alueella on lintutorni.

Ajo-ohje: Porvoon suunnasta tultaessa käänny moottoritieltä Loviisan keskustaan päin tielle 176. Aja noin kilometri ja käänny tielle 178 Valkon satamaan päin. Käänny 2,5 km:n jälkeen vasemmalle (Brasaksentie). Aja 300 metriä ja käänny vasemmalle (Mikkolantie). Aja 300 metriä. Tien päässä T-risteyksestä kaakkoon avautuu kosteikko.

Karttalinkki lintutornille

Lähin osoite: Mikkolantie 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pernajan Niinijärvi

Niinijärvi syksyllä. Kuva: Juha Tuomaala

Kuvaus: Kohde on kalanviljelykseen käytetty matala allas. Paikan hyvyys lintupaikkana riippuu vedenpinnan korkeudesta. Normaalikorkeudella paikalla pesii mm. pikku- ja naurulokkeja sekä härkälintu. Järvi on myös PSLY:n varmin mustakurkku-uikun pesimäalue.

Ajo-ohje: Niinijärvelle käännytään Pernajan Koskenkylän ja Kouvolan väliseltä tieltä (valtatie 6). Vanhan Loviisantien (st170) ja Kouvolantien (vt 6) liittymästä ajetaan Kouvolaa kohti 4 kilometriä. Pienen peltoaukean jälkeen tie kaartaa loivasti oikealle, jonka jälkeen pienen mäennyppylän jälkeen tulee hiekkatien liittymä oikealle.

Liittymän kohdalla on asvalttitien länsipuolella maamerkkinä suuri kivi. HUOM! Tie tulee yllättäin. Pohjoisesta päin saapuvalle hiekkatielle on Liljendalin Shelliltä matkaa 5,7 km. Hiekkatien liittymässä on paikka yhdelle autolle, josta on tietä pitkin noin 5 minuutin kävelymatka järvelle.

Karttalinkki "parkkipaikalle"

Lähin osoite: Valtatie 475

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarvsalön silta, Pernaja

Kuvaus: Sarvsalön sillalta aukeavaa näkymää hallitsee ruovikkoinen merenrantamaisema. Alkutalvella ja aikaisin keväällä salmen sula-alueella voi nähdä hyvin vesilintuja. Ruovikoissa puhaltelee kesäisin useampi kaulushaikara.

Ajo-ohje: Tullessasi Isnäsin keskustasta älä käänny Kabböleen, vaan jatka suoraan noin 4 km. Saavut Härpen kylään ja Sarvsalön sillalle. Sillan pielessä on levennys pysäköintiä varten.

Karttalinkki sillalle

Lähin osoite: Sarvsalöntie 492

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isnäsviken, Pernaja

Kuvaus: Isnäsviken on matala merenlahti, jota ympäröi laaja ruovikko. Länsi- ja lounaispuolelta aukeavat laajat peltoaukeat. Pohjoispuolella on kaksi hiekkakuoppaa. Lahdella on nähty mm. pikkutiiroja sekä syksyllä 2012 punakaulahanhi.

Ajo-ohje: Käänny valtatieltä 7 Gammelbyn liittymästä etelään tielle 1580. Aja 12 km, kunnes tien vasemmalle puolelle tulee näkyviin rehevä merenlahti.

Karttalinkki Isnäsvikenille

Lähin osoite: Vanhankyläntie 1271

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isnäsin saha, Pernaja

Kuva: Monika Sundström

Kuvaus: Vanhan saha-alueen suunnalla on kapea salmi, johon tulee avovesialue varhain joka kevät. Alueelle kerääntyy nopeasti runsas ja monilajinen vesilinnusto. Saha-alueella on pesinyt useina kesinä mustaleppälintu. Talvella alueella näkee suurella todennäköisyydellä merikotkia ja kalastajia seuraavista lokkiparvista voi hyvällä tuurillä löytyä vaikka isolokki.

Ajo-ohje: Isnäsiin pääsee Porvoon suunnasta Veckjärven - Jakarintietä ja edelleen Isnäsintietä. Käänny vasemmalle Vanhankyläntielle. Satamaan johtaa Vanhankyläntieltä vasemmalle kääntyvä Karhukiventie, josta noin 500 metrin ajomatkan jälkeen käänny oikealle Edöntielle. Auto kannattaa jättää varsinaisen satama-alueen puomien ulkopuolelle.

Karttalinkki Isnäsin sahalle

Lähin osoite: Edöntie 136 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gammelbyviken, Pernaja (HUOM! Baggnäsin lintutorni on toistaiseksi suljettu huonokuntoisuutensa takia!)

Baggnäsin tornista avautuu maisema Gammelbyvikenille, joka on mm. hyvä yölaulajakohde. Kuva: Monika Sundström

HUOM! Baggnäsin lintutorni on toistaiseksi suljettu huonokuntoisuutensa takia!

Kuvaus: Baggnäsin tornista avautuu maisema Pernajan Gammelbyvikenille, joka on laaja, matala ruovikkolahti. Lahdella esiintyy tavanomaista rehevien lintuvesien lajistoa kuten naurulokki, silkkiuikku, luhtakana, heinätavi  ja kaulushaikara. Myös kurki pesii alueella. Gammelbyvikenillä ovat pesineet myös mm. punavarpunen, rytikerttunen, keltavästäräkki, punajalkaviklo ja satakieli. Yölaulajaretkellä tornista voi kuulla myös mm. viita- ja luhtakerttusen sekä ruisrääkän. 

Gammelbyviken kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000-verkostoon.

Ajo-ohje: Baggnäsin tornille pääsee ajamalla valtatie 7 Vanhankylän rampista etelään. Vanhankyläntietä jatketaan 2 kilometriä ja käännytään vasemmalle Baggnäsintielle. Jatketaan noin 1,3 km jolloin tien oikealla puolella näkyy lintutornin parkkipaikka ja Gammelbyvikenin opastetaulu. Lintutorni ja itse Gammelbyvikenin lahti jäävät tien vasemmalle puolelle.

Karttalinkki Baggnäsin tornille

Lähin osoite: Baggnäsintie 90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hammarträsket, Koskenkylä, Pernaja

Hammarträsket. Kuva: Monika Sundström

Kuvaus: Hammarträsket on pieni Koskenkylänjokeen muodostunut järvialue, jossa mm. muuttavat laulujoutsenet viihtyvät usein melko myöhälle syksyyn.

Järven eteläpäästä laskevassa joessa on koskipaikkoja, joissa on useina talvina havaittu koskikara. Toinen lähistön hyvä koskikarapaikka sijoittuu Porvoontien eteläpuolelle, jonne pääsee esim. Askolinintietä pitkin.

Ajo-ohje: Porvoon moottoritieltä laskeudutaan Koskenkylän rampista ja jatketaan valtatie 6 pitkin noin 700 metriä. Käännytään vasemmalle Loviisantielle, jota jatketaan noin kilometri. Käännytään oikealle Koskenkyläntielle. Noin viidensadan metrin jälkeen kääntyy vasemmalle pieni hiekkatie, Majborginmäki. Tästä lähtee polku, jota pitkin pääsee koskipaikalle.

Karttalinkki Majborginmäen polulle

Karttalinkki Porvoontien eteläpuoliselle koskelle

Lähin osoite: Koskenkyläntie 46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malmgård, Koskenkylä, Pernaja

Kuvaus: Malmgårdin kartanon laajoilla peltolakeuksilla levähtää keväisin ja syksyisin runsaasti mm. hanhia ja kurkia. Alueella voi nähdä tavanomaisten harmaahanhien sekä valkoposki- ja kanadanhanhien ohella myös lyhytnokkahanhia. Pellot houkuttelevat etenkin syksyisin myös suohaukkoja. Talvisin alueella voi nähdä mm. teeriä ja pöllöjä.

Noin kilometri Malmgårdin kartanolta Koskenkyläänpäin on Kuuskosken voimalaitospato ja kalaportaat. Alueella voi talvisin nähdä koskikaran.

Ajo-ohje: Porvoon mottoritieltä laskeudutaan Koskenkylän rampista, josta jatketaan valtatie 6 Kouvolaanpäin noin 2,5 km. Käännytään vasemmalle Myrskylän suuntaan (Tetomintie/Myrskyläntie 167), jota jatketaan noin seitsemän kilometriä. Hyvä havainnointipaikka on kartanon kohdalla Myrskyläntien varrelle sijoittuvalla bussipysäkillä.

Karttalinkki Malmgårdin alueelle

Lähin osoite: Myrskyläntie 80

Karttalinkki Kuuskosken voimalapadolle

Lähin osoite: Tetomintie 318

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rumpila, Liljendal

Kuvaus: Rumpilan pelloille kerääntyy keväisin ja syksyisin mukavasti hanhia, joutsenia ja kurkia. Syksyllä 2012 alueella nähtiin tiibetinhanhi. Alue on yhteydessä Malmgårdin laajoihin peltoalueisiin.

Ajo-ohje: Rumpilaan pääsee kääntymällä Tetomin/Myrskyläntieltä (167) Liljendaliinpäin ja ajamalla noin kolme kilometriä Rumpilantietä kunnes peltoaukeat avautuvat tien molemmin puolin.

Karttalinkki Rumpilaan

Lähin osoite: Rumpilantie 600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarvlahdenjärvi (Sarvlaxträsket), Pernaja

Kuvaus: Alue on melko laaja-alainen järvi. Tunnetut lintupaikat löytyvät järven pohjoisosasta, jossa on mm. kaulushaikaran ja ruskosuohaukan suosima laaja ruovikko. Ruovikon ja vanhan Helsingintien väliin jää kosteapohjainen pensaikkoniitty, joka on aidattu ja laidunnettu. Niityn pesimälajistoon kuuluvat mm. pensastasku, keltavästäräkki sekä pikkulepinkäinen. Järven luoteisrannalla on rehevää lehtoa, joka saattaa kelvata vaikka kuhankeittäjälle.

Ajo-ohje: Kosteikko sijoittuu vanhan Helsingintien eteläpuolelle noin 7 km Loviisasta länteen. Niityn tarkkailu käy parhaiten kävelemällä sitä reunustavaa pyörätietä. 

Karttalinkki järvelle

Lähin osoite: Loviisantie 466

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sävträsk, Liljendal

Sävträsk. Kuva: Tiina Mäkelä

Sävträsk. Kuva: Juha Tuomaala

Kuvaus: Kohde on pieni padottu, reheväkasvuinen järvi Koskenkylänjoen varrella Liljendalissa. Kohde on parhaimmillaan keväisin, jolloin ympäröiville pelloille kerääntyy hanhia ja joutsenia. Kesäaikaan alueella voi havaita yölaulajia kuten luhtahuitti, pensassirkkalintu ja viita- sekä luhtakerttunen. Ruskosuohaukka kuuluu pesimälajistoon. Alueella on lintutorni.

Ajo-ohje: Käänny Liljendalin Shellin kohdalta (vt 6) pohjoiseen Liljendaliin päin. Aja 800 metriä, jolloin lintutorni tulee näkyviin tien vasemmalla puolella. Jätä auto tien oikealle puolelle urheilukentän parkkipaikalle.

 

 

Karttalinkki lintutornille

Lähin osoite: Sandmontie 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Söderby

Söderbyn eteläpuolista saaristoa talvella 2012. Kuva: Tiina Mäkelä

Kuvaus: Loviisan keskustan itäpuolelle sijoittuvan niemen eteläkärjessä on Söderbyn alueella staijauspaikka, josta voi etenkin keväisin ja syksyisin nähdä mukavasti myös muuttavia merilintuja. Matkalla niemen kärkeen kannattaa pysähtyä myös Bullersin ja Österbyn kyläalueilla.  

Ajo-ohje: Söderbyhyn pääsee ajamalla Loviisan keskustan halki Mannerheimintietä ja kääntymällä Loviisanlahden ohituksen jälkeen oikealle, Saaristotielle. Saaristotietä ajetaan noin 23 kilometriä tien päätepisteeseen, josta avautuu näkymä merialueelle.

 

Karttalinkki Söderbyhyn

Lähin osoite: Saaristotie 2267