Linturetkeile vähän retkeillyillä alueilla

Lintuyhdistykselle havainnot ovat tärkeitä. Yhdistyksen lintutietämys perustuu pääosin harrastajien havaintoihin. Mitä paremmat ja kattavammat tiedot PSLYllä on alueestaan, sitä paremmin yhdistys pystyy palvelemaan jäseniään ja toimimaan tavoitteidensa mukaisesti. PSLYn havaintoarkisto on Tiira-lintutietopalvelu (www.tiira.fi), johon harrastajat tallentavat itse havaintonsa. 

Vaikka yhdistyksen havaintoarkistossa on runsaasti havaintoja, ne keskittyvät tunnetuille lintupaikoille. Valtaosasta toimialuetta havaintoja on hyvin vähän. Yhdistyksen tietämys on näiden alueiden osalta vähäinen. 

Toisinaan on hyvä mennä rohkeasti sinne, mihin kukaan muu ei ole vielä mennyt. Kaikki lintuharrastajat voivat auttaa tietojen kartuttamisessa ja suunnata retkiä niille alueille, joilta havaintoja on vähän ja kirjaamalla havainnot Tiiraan. 

Alla olevissa kartoissa, jotka voi myös ladata itselle ja zoomailla, on neliökilometrin ruudutuksella esitettynä vähähavaintoiset alueet. Vähiten havaintoja on keltaisella värjätyiltä ja värjäämättömiltä alueilta. 

Klikkaa kuvia suuremmaksi!

 

Koillinen alue

Kaakkoinen alue

Lounainen alue

Luoteinen alue