Suojelutoiminta

Lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelu on yksi tärkeimmistä PSLY:n toimintamuodoista, johon voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen jäsenet seuraavat yhdistyksen alueella sijaitsevien lintujen elinympäristöjen tilaa, kirjaavat lausuntoja ja ovat tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin. Yhdistyksessä toteutetaan erilaisia suojeluprojekteja, joilla pyritään auttamaan joko yksittäisiä lintulajeja tai säilyttämään ja parantamaan linnuille tärkeitä elinympäristöjä. Lintujen suojelua ovat myös esim. pesäpönttöjen rakentaminen tai loukkaantuneiden lintujen hoito.

Ruskiksen niitto

Ruskis on laaja ruovikkoluhta ja Natura 2000-suojeluverkoston kohde Porvoonjoen suistossa. Alueella sijaitsee neljä lintutornia, joista uusin Pohjoisniityn lintutorni on yksi suosituimmista retkeilypaikoista PSLY:n alueella. Ruskiksen ruovikkoluhtaa on niitetty Pohjoisniityn tornin edustalta useina kesinä, mikä mahdollistaa loppukesällä mm. sorsa- ja kahlaajalintujen runsaan esiintymisen rantaniityllä. Yhteistyökumppanina on ollut Porvoon kaupunki.

Pöllöprojekti

Vuonna 2016 on käynnistynyt pöllöjen pöntötysprojekti. Mm. talkoilla tehtyjä pöllönpönttöjä on sijoiteltu yhdistyksemme toimialueen kuntiin. Tavoitteena turvata pöllöjen tulevaisuutta nykyisen, yhä  lisääntyvän metsienkäsittelyn rinnalla. Hanketta koordinoi Juha Tuomaala. Pöllöprojektia ovat tukeneet Aktia-säätiö ja Osuuspankki apurahan muodossa.

Tuulihaukkaprojekti

Tuulihaukkaprojekti käynnistettiin loppuvuodesta 2010. Projektin toimesta vuoden 2018 loppuun mennessä peltolatojen päätyihin on sijoitettu jo lähes 400 tuulihaukan pesälaatikkoa kaikkiiin yhdistyksen toimialueen kuntiin. Projektin toisena pesimäkautena lähes kadonneeksi tulkitun lintulajin pesintöjä todettiin jo 67 kappaletta. Projektin toimesta tehdään poikasrengastusten ohella myös emopyyntiä, jotta aikuisten lintujen alkuperää voidaan selvittää. Tuulihaukkaprojektista vastaavat Juha Tuomaala, Jukka Tanner sekä Tiina Mäkelä.

Vuokon luonnonsuojelusäätiö sekä Loviisan kaupunki ovat tukeneet tuulihaukkaprojektia apurahan muodossa.

Tuulihaukkaprojektin saavutuksia. Kuva: Juha Tuomaala