Lintupaikkoja Myrskylän alueella

Sopajärvi

Sopajärvi. Kuva: Tiina Mäkelä

Kuvaus: Sopajärvi on tyypillinen rehevä lintujärvi, jonka pesimälajistoon kuuluvat normaalisti mm. nauru- ja pikkulokit, puna- ja tukkasotka, heinätavi, kaulushaikara, luhtahuitti sekä ruskosuohaukka.

 Muuttoaikaan järvellä voi havaita mm. mustalintuja, alleja ja pilkkasiipiä. Pohjoisrannan ruovikossa on havaittu rastaskerttunen ja rantaniityillä kattohaikara. Alue vetää puoleensa myös pienempiä yölaulajia kuten viitakerttunen sekä pensassirkkalintu.

Ajo-ohje: Aja Myrskylän keskustasta Artjärven suuntaan (tie 174) noin kolme kilometriä. Käänny vasemmalle, Sopajärventielle. Ajettuasi noin kilometrin järvi näkyy tien oikealla puolella. Tie kiertää järven. Rantaan pääsee vain kävelemällä peltojen pientareita, vesialueelle näkee kaukoputkella kohtalaisesti myös tieltä etenkin järven pohjoispuolella. Sopajärvi kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan.

Karttalinkki eteläpään havaintopaikalle

Karttalinkki pohjoispään havaintopaikalle

Lähin osoite: Sopajärventie 116

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myllysuo

Myllysuo. Kuva: Tiina Mäkelä

Kuvaus: Myllysuo on umpeenkasvava kosteikkoalue Myrskylän Kartanonmäellä. Alue on tunnettu yölaulajakohde, jossa lähes vuosittain havaitaan luhtahuitti, luhtakana, kaulushaikara, viita- ja pensassirkkalintu, satakieli sekä ajoittain myös luhta- ja viitakerttunen. Kohde voisi soveltua myös pensaskertun elinympäristöksi. 

Ajo-ohe:  Aja Myrskylän keskustasta Artjärven suuntaan (tie 174) noin 1,5 kilometriä Kartanonmäelle. Myllysuo pensaikkoineen avautuu tien oikealla puolella. Yölaulajat kuuluvat hyvin tielle.  

Karttalinkki kuuntelupaikalle 1

Karttalinkki kuuntelupaikalle 2

Lähin osoite: Artjärventie 37

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suurniitty

Joutsenia Suurniityn syystulvalla 2012. Kuva: Tiina Mäkelä

Kuvaus: Hevonojan Suurniityn  peltoalueelle nousee tulva keväisin ja usein myös syksyisin. Keväisin alueella levähtää runsaasti vesilintuja ja kahlaajia. Harvalukuisista lajeista alueella on havaittu mm. lyhytnokkahanhia. Suokukot ja muut kahlaajat kuten mustaviklot ovat keväisin tavanomainen näky tulva-alueen rannoilla. Syystulvan aikaan alueella havaitaan erityisesti laulu- ja pikkujoutsenia. 

Ajo-ohje: Myrskylän keskustasta ajetaan Artjärvellepäin (tie 174) noin kuusi kilometriä, jolloin Suurniityn peltoalue avautuu tien vasemmalla puolen. Tulvia voi tarkkailla parhaiten Artjärventien varresta.

Karttalinkki havaintopaikalle 

Lähin osoite: Artjärventie 316